Van điều áp công nghiệp thấp áp

1.1. Van điều áp Q=4kg/h, P =37mbar

 1.2. Van điều áp Q=7kg/h

 

 

1.3. Van điều áp Q=10kg/h

1.3.1. Van COMET

1.3.2. Van ITO KOKI

 

 

1.4. Van điều áp Q=12kg/h

 

 

1.5. Van điều áp Q=20kg/h

 

 

1.6 Van điều áp Q=30kg/h

 

 

1.7 Van điều áp Q=40kg/h

 

 

1.8 Van điều áp Q=50kg/h

 

 

1.9 Van điều áp Q=70kg/h

 

 

1.10 Van điều áp Q=250kg/h

Bài viết cùng danh mục