Một số hình ảnh về nhà máy tồn trữ và phân phối gas hóa lỏng của Phú Hà tại Bắc ninh

Một số hình ảnh về nhà máy tồn trữ và phân phối gas hóa lỏng của Phú Hà tại Bắc ninh

Bài viết cùng danh mục