Một số hình ảnh hệ thống gas bình 45kg được lắp đặt tại nhà máy khách hàng tháng 01 và 02 năm 2017

Hệ thống phân phối gas bình HP45kg vừa được lắp đặt hoàn thiện trước TET nguyên đán (18.01.2017 DL) nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu sử dụng của khách hàng trong việc mở rộng sản xuất kinh doanh tại Khu Công nghiệp... tỉnh Bắc Ninh.

Hệ thống phân phối gas bình TOTAL 45kg được lắp đặt và đưa vào sử dụng đầu tháng 01. 2017 tại Khu Công nghiệp...  Hà Nội.

 

Bài viết cùng danh mục