TIÊU CHUẨN KIỂM TRA THẢI LOẠI VỎ BÌNH GAS

I. QUY ĐỊNH VỀ VIỆC ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG VỎ BÌNH GAS

1. KIỂM TRA TRƯỚC KHI NẠP

Bình gas rỗng khi về nhà máy, trước khi đưa vào giàn nạp phải qua quá trình phân loại, kiểm tra ban đầu bao gồm :
• Kiểm tra bình gas có rò rỉ hay không, nếu có ngay lập tức phải xả gas đến không còn áp suất trong bình .

• Các bình gas phải kiểm tra còn trong hạn kiểm định
• Các bình bị hỏng như lõm, phồng, bị cháy , bị hỏng van, thiếu gioăng v.v… cần phải được kiểm tra kỹ lưỡng cẩn thận
• Các bình gas bị ăn mòn nhiều
• Các bình gas có chứa khí
• Các bình gas của đơn vị khác
• Các bình gas phù hợp cho nạp
Một số tiêu chí cơ bản áp dụng để loại bình trước khi nạp :

2. QUÁ TRÌNH NẠP GAS

2.1 Trước khi nạp

• Tất cả các nhân viên phải được đào tạo cụ thể chi tiết về công việc họ thực hiện.
• Tất cả các nhân viên phải hiểu quy trình ứng phó khẩn cấp tại giàn nạp.
• Tất cả các thiết bị dùng để cân kiểm tra trọng lượng bình gas phải là loại được dùng thường xuyên và được kiểm tra độ chính xác hàng ngày.
2.2 Trong khi nạp
• Tất cả các nhân viên phải được trang bị bảo hộ lao động phù hợp
• Các đầu nối giữa đầu nạp và bình gas phải đảm bảo an toàn và được tiến hành đúng
cách ( đảm bảo lượng gas dò trong quá trình nạp là nhỏ nhất, khi nghỉ giải lao phải
ngắt đầu nạp ra khỏi bình,v.v…)
• Bất kỳ một lỗi nào phát sinh trong quá trình nạp phải được sửa chữa ngay lập tức bởi
Công nhân vận hành và sau đó được thông báo ngay cho giám sát giàn nạp, người chịu
trách nhiệm điều tra nguyên nhân và thực hiện tuân thủ theo cách sử lý cần thiết. Tất
cả các nhân viên phải có trách nhiệm dừng giàn nạp ngay nếu có sai sót có thể dẫn tới
tình trạng nguy hiểm. Những lỗi như vậy phải được ghi lại trong nhật ký vận hành và các
biện pháp khắc phục phải được duy trì.
• Số bình gas đầy và rỗng bên trong khu vực giàn nạp phải duy trì ở mức tối thiểu có thể.

2.3 Sau khi nạp

• Tất cả các bình gas phải được cân kiểm tra theo bảng quy định dưới đây :

• Các bình gas nạp quá đầy phải lập tức được xả ra ngay lập tức tại nơi an toàn và trong sự
kiểm soát.
• Các bình gas không đủ trọng lượng phải được nạp lại ngay lập tức
• Tất cả các bình gas và van cổ bình phải được kiểm tra rò rỉ sau khi nạp. Bất kỳ sự rò rỉ nào
bị phát hiện đều phải ngay lập tức được tiến hành thực hiện biện pháp loại trừ để đảm bảo
an toàn.
• Tất cả các van đầu bình phải được kiểm tra độ méo / oval đảm bảo rằng có thể lắp vừa van
điều áp
• Niêm phong, tem nhãn hàng hóa phải được đính kèm đầy đủ và phù hợp trên bình gas trước
khi giao tới khách hàng.
* Kiểm tra xác suất chất lượng bình gas :
• Để đảm bảo các tiêu chuẩn về chất lượng bình gas giao tới khách hàng, hàng ngày phải
tiến hành kiểm tra bất kỳ bình gas các loại trong số bình gas trước khi xuất xưởng ( đã
được niêm phong ) đảm bảo trọng lượng bình gas nằm trong sai số cho phép cũng như kiểm
tra lại tình trạng nói chung của bình gas ( rò gas, lõm, rỉ sét,…). Bao gồm bình loại 12 kg,
và bình loại 45kg; Việc kiểm tra phải tiến hành nhiều lần trong ngày và áp dụng xác suất
với các lô hàng khác nhau.
• Lô bình nào bị phát hiện không đủ tiêu chuẩn sẽ phải kiểm tra thật kỹ lại và nạp lại cả lô
đó.
8 Kiểm tra những bình chờ phá hủy, không thể sử dụng được Sơn/ Hoàn (b/c GM,) Sơn/ Hoàn (b/c GM,)

II. TIÊU CHUẨN LOẠI VỎ BÌNH GAS